Zhongshan Yida Paper Co., Ltd.

18925332518

1989116606@qq.com

Banner
contact us
contact us

Zhongshan Yida Paper Co., Ltd.
Contact: Mr. He
Phone: 18925325518
Phone: 0760-87793968
E-mail: 1989116606@qq.com
Address: No. 59, Industrial Avenue, Shaxi Town, Zhongshan City, Guangdong Province (Longxing Industrial Zone)

contact us
Home > contact us


Zhongshan Yida Paper Co., Ltd.

Contact: Miss Liang

Mobile: 18933438335

Phone: 0760-87793968

E-mail: 1989116606@qq.com

Address: No. 59, Industrial Avenue, Shaxi Town, Zhongshan City, Guangdong Province (Longxing Industrial Zone)